Dzienny Dom Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie


Prosimy Państwa o pomoc w pozyskaniu funduszy na zakup wielofunkcyjnego łózka rehabilitacyjnego. Łóżko jest elektryczne, sterowane zdalnie za pomocą pilota i posiada szereg funkcji oraz regulacji. Zbieramy również na klimatyzatory oraz artykuły codziennego użytku. Więcej poniżej ⤵️

DZIENNY DOM POBYTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CHORZOWIE

Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pobytu w Chorzowie jest placówką prowadzoną przez chorzowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ośrodek przeznaczony jest dla podopiecznych powyżej 24 roku życia, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim. To pierwsza tego typu placówka w mieście, która oferuje usługi dla tej grupy potrzebujących – obecnie dla 40 osób. W chwili obecnej Ośrodek otacza opieką i wsparciem 39 uczestników z czterech gmin ( 25  z Chorzowa, 6 Siemianowice Śl. , 6 z Świętochłowic oraz 2 z Rudy Śląskiej).

Zadaniem naszego Ośrodka jest zapewnienie pobytu, opieki   i pielęgnacji, rehabilitacji oraz aktywizacji niepełnosprawnych. Podopieczni mają możliwość korzystania z odpowiedniej, indywidualnie dopasowanej terapii, rehabilitacji, masażu. Ponadto organizowane są wycieczki, imprezy i czas wolny (wspólne grille, oglądanie filmów, święta okolicznościowe, imprezy organizowane przez Miasta i Stowarzyszenie), które otwierają niepełnosprawnych na społeczeństwo oraz integrują ich. Ośrodek zapewnia również ogromne wsparcie dla rodziców podopiecznych – odciąża ich od całodziennej opieki nad niepełnosprawnym, zapewnia też wsparcie psychologiczne.

Celem działalności OW-DDP jest:

  • uaktywnienie społeczne Uczestników poprzez umożliwianie im samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • podtrzymanie lub polepszenie funkcjonowania psych-fizycznego poprzez działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy terapii rehabilitacyjnej, profilaktykę zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębiania się dysfunkcji, poprzez diagnozę indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników,
  • organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi Uczestników poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień,
  • koordynowanie przejawów aktywności w zależności od kondycji psychologiczno-fizycznej w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi, kulturalnymi i oświatowymi, poprzez kontakt i działania z innymi grupami w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

CO POTRZEBA?

  • Łóżko rehabilitacyjne LUNA SPECIAL

Prosimy Państwa o pomoc w pozyskaniu funduszy na zakup wielofunkcyjnego łózka rehabilitacyjnego.Łóżko jest elektryczne,sterowane zdalnie za pomocą pilota i posiada szereg funkcji oraz regulacji.

Ośrodek na rzecz którego prowadzona jest zbiórka zajmuje się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jest przeznaczony dla podopiecznych powyżej 24 roku życia. Obecnie otacza opieką 39 osób. Jego zadaniem jest zapewnienie pielęgnacji,rehabilitacji oraz aktywizacji niepełnosprawnych.
Bardzo prosimy o pomoc.

  • KLIMATYZATORY

Tegoroczne upały dały się we znaki. Doroślaki bardzo źle znoszą panujące w ośrodku upały. Wielu z nich z powodu swojej niepełnosprawności używa pampersów, które przy tak wysokich temperaturach odparzają ciało. Klimatyzacja będzie dla nich wielką ulgą w gorące dni. A jej zakup to inwestycja, która starczy na długie lat

Potrzebne są 4 klimatyzatory Klimatyzator Gree Lomo Eco 4,6 kW (4243,50zł/jeden) oraz jeden klimatyzator nieco mniejszy o wartości 3 936zł. Łączna kwota potrzebna na klimatyzatory to 20 910zł.

  • ARTYKUŁY CODZIENNEGO UŻYTKU

W Dziennym Domu Pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ulicy Beskidzkiej w Chorzowie brakuje funduszy na zakup najbardziej potrzebnych produktów codziennego użytku czy środków czystości. – Aktualnie potrzebne są:

– rękawiczki jednorazowe
– chusteczki nawilżające
– ręczniki jednorazowe
– mydło w płynie
– płyny do naczyń
– proszki do prania
– tabletki do zmywarek

Wydają się to takie proste produkty, których w sklepie jest pełno, a jednak finanse nie pozwalają na ich zakup, ze względu na duże zużycie

Niestety, ośrodek regularnie pomijany jest w dofinansowaniach. Rządowe programy wspomagające nie obejmują wsparcia dotyczącego dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo. W utrzymaniu ośrodka pomaga kilka śląskich miast, ale to niestety tylko kropla w morzu potrzeb tej placówki

  • Media o Ośrodku

ONET ->TUTAJ

TubaChorzowa -> https://tubachorzowa.pl/aktualnosci/czytaj/6652-potrzebna-pomoc-dla-niepelnosprawnych-przy-beskidzkiej

Gazeta Wyborcza -> http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23805203,podopieczni-dusza-sie-w-upaly-a-w-osrodku-brakuje-nawet-pampersow.html

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)