Turnus Rehabilitacyjny i Miesięczna Rehabilitacja Marysi


Marysia urodziła się w styczniu 2013 r. w 25 tygodniu ciąży. Zaraz po urodzeniu przez trzy miesiące przebywała w szpitalu. U dziewczynki zdiagnozowano wówczas wcześniactwo skrajne, okołoporodowe niedotlenienie wewnątrzmaciczne, niedrożność przewodu pokarmowego, niedokrwistość wcześniaczą, niedoczynność tarczycy oraz retinopatię. Po kilku miesiącach zdiagnozowano również czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe.

W związku z tym dziewczynka pozostaje pod ciągłą opieką neurologa,psychologa,pedagoga, logopedy,okulisty i laryngologa. Wymaga stałej specjalistycznej rehabilitacji, bez której straci wszystko to, co z tak dużym trudem wypracowała.

Godzina zajęć to koszt 80 zł, a potrzeba minimum 3 godzin tygodniowo. Dodatkowo dochodzi koszt turnusu rehabilitacyjnego, którego rola jest nieoceniona. Miesięczny koszt wynosi więc minimum 960zł. Ponadto mama wraz z Marysią chcą udać się na Turnus Rehabilitacyjny do specjalnego ośrodka, którego koszt wyceniono na kwotę 5800zł.

W imieniu Marysi i jej mamy bardzo prosimy o wsparcie.

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)