Realizowane


Dzienny Dom Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie

Dzienny Dom Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Chorzowie

Zbiórka na środki czystości i podnośnik LUNA

Ośrodek przeznaczony jest dla podopiecznych powyżej 24 roku życia, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim.

Zbiórka dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Zbiórka dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku

Zbiórka na zakup lodówki do przechowywania leków oraz różnego rodzaju artykułów medycznych

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny jest unikalnym w skali kraju i jedynym w województwie mazowieckim Ośrodkiem, przyjmującym noworodki.

Przedszkole nr 77 Specjalne dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Przedszkole nr 77 Specjalne dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Zakup "Magicznego Dywanu"

Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-9 lat z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami współwystępującymi.

Centrum Rehabilitacji Helenów w Warszawie

Centrum Rehabilitacji Helenów w Warszawie

pomoc w pozyskaniu środków na zakup prześcieradeł, kocy, poduszek, kołder oraz doposażenie mieszkania treningowego dla młodzieży niepełnosprawnej.

„Helenów” jest miejscem wyjątkowym i unikalnym. Od początku swojego istnienia pracuje nieprzerwanie na rzecz szeroko pojętego dobra dzieci.

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)