Zbieramy na paczki świąteczne dla Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach


Świąteczna paczka dla Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach

Prowadzimy obecnie akcję „świąteczna paczka” dla podopiecznych Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach. Dzieci zostały poproszone o napisanie listów do św.Mikołaja i na podstawie tych listów będą przygotowane dla nich prezenty pod choinkę. Dzieciaki są bardzo doświadczone przez los,dlatego staramy się przynajmniej w ten sposób chociaż częściowo zrekompensować im to co ich spotkało i spowodować żeby na ich twarzach choć na chwilę zagościł uśmiech. Dzieci są w wieku od 1,5 -16 lat, a ich życzenia zupełnie zwyczajne. Zbieramy środki finansowe na zakup wymarzonych prezentów.

Bardzo prosimy o wsparcie. Głęboko wierzymy w to, że dobro wraca.

Historia

Dom Dziecka działa od 1949 roku. Przez wiele lat był placówką tylko dla dziewcząt.

W latach 70-tych zaczęto przyjmować także chłopców.Od 1993 roku placówka ma charakter środowiskowy – przyjmuje dzieci z Katowic (wcześniej z całego województwa). Współpracuje z rodzinami wychowanków w celu tworzenia warunków powrotu dzieci do domów rodzinnych. W 1995 roku placówka poszerzyła działalność o nową formę – opiekę częściową nad dziećmi, w ramach tzw. grupy dochodzącej. Ta forma pomocy była realizowana do 2005r.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku Dom Dziecka rozszerzył swoją działalność – został do niego przyłączony zlikwidowany Dom Dziecka Nr 2 w Katowicach. Od tego czasu, te dwie placówki wraz z Mieszkaniem Usamodzielniającym tworzą Dom Dziecka “Tęcza”.

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)