Pomoc rzeczowa


Nasza fundacja organizuje pomoc rzeczową dla podopiecznych poprzez przekazanie potrzebnej żywności, środków chemicznych gospodarstwa domowego, odzieży, artykułów szkolnych lub innych, aktualnie niezbędnych przedmiotów.

Fundacja udziela pomocy w zakupie:
– zakupu sprzętu medycznego, ortopedycznego, medycznego
– zakupu lekarstw, artykułów medycznych i pielęgnacyjnych
– zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych
– zabiegów, operacji, badań, wizyt specjalistycznych

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc na konkretny cel? Złóż w siedzibie lub elektroniczne następujące dokumenty:
– Formularz Zgłoszeniowy
– Apel o pomoc skierowany do Zarządu
– Zaświadczenie/oświadczenie o zarobkach otrzymujących gospodarstwo domowe
– Opinia lekarza prowadzącego z opisem przypadku oraz potrzebnym leczeniem
– Orzeczenie o niepełnosprawności
– Kserokopia historii choroby
– kopię aktu urodzenia podopiecznego (jeśli jest niepełnoletni)
– kopię postanowienia o ustanowienie opieki prawnej dla ubezwłasnowolnionego (jeżeli jest ubezwłasnowolniony)
– 2 zdjęcia podopiecznego (w wersji elektronicznej na adres: zarzad@fundacjaofiarujserce.pl)
– formularz zgody osoby wskazanej do kontaktu
– formularz zgody w zaświadczeniu/oświadczeniu o dochodach
– formularz zgody kuratora podopiecznego ubezwłasnowolnionego częściowo – jeżeli jest wymagana

WAŻNE Niekompletnie wypełnione Formularze Zgłoszeniowe nie będą rozpatrywane!

Do 30 dni podejmowana jest decyzja przez Zarząd o przyznaniu lub odmowie udzielenia pomocy. Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do pomocy otrzymują decyzję drogą listowną oraz podpisywane zostaje porozumienie na mocy którego osoba zgłaszająca zostaje podopiecznym Fundacji Ofiaruj Serce.

Zastrzegamy, że nie każde zgłoszenie będzie pozytywnie rozpatrzone.

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)