- Fundacja Ofiaruj Serce | Nasi podopieczni

Nasi podopieczni


Martin Burak

Martin Burak

Protezy nóg

22-letni chorzowianin walczy o nowe protezy. Urodził się, z obustronną fokomelią nóg (brak kości strzałkowej i piszczelowej). Zbiórka ⤵

Ksawery

Ksawery

Potrzebna rehabilitacja

Ksawery ma dwie współwystępujące ze sobą wady serca. Ksawery wymaga ciągłej intensywnej rehabilitacji.

Artur Sasinowski

Artur Sasinowski

Operacja nóżki

Artur ma 11 lat i cierpi na niedorozwój stawu biodrowego, niedorozwój i skrócenie kości udowej oraz brak kości strzałkowej.

Julka Grządziel

Julka Grządziel

Fotelik i rehabilitacja

Julka ma 4 lata, choruje na Mózgowe porażenie Dziecięce z niedowładem czterokończynowym, padaczkę lekooporną, niedoczynność tarczycy.

Florianna Mikolcz

Florianna Mikolcz

Ratujmy nóżkę

Florianna urodziła się z niedorozwojem prawej nóżki. To bardzo poważna wada w związku z czym konieczna jest pilna operacja.

Aleksander Kosiek

Aleksander Kosiek

Rehabilitacja nóżki

U Olka wykryto hemimelie prawej kości piszczelowej. Po tej stronie występuje też u niego stopa szpotawa. Ma za sobą 12 gipsów oraz operację.

Franek Przybyła

Franek Przybyła

Franek Przybyła

Franio ma obniżone napięcie mięśniowe, duże zaburzenia koordynacyjno-ruchowe i wymaga stałej rehabilitacji.

Oliwia

Oliwia

Oliwia ma 9 lat i bardzo potrzebuje naszej pomocy,ponieważ w każdej chwili może dojść do przerwania rdzenia.

Amelka

Amelka

Nowotwór-neuroblastoma

Amelki ma bardzo groźny nowotwór - neuroblastoma IV stopnia. 50% dzieci na niego umiera. Często pojawiają się przerzuty

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)