Fundacja


Potrzebna pomoc dla bliźniaków Sebastiana i Fabiana

Potrzebna pomoc dla bliźniaków Sebastiana i Fabiana

Operacja obustronnie zwichniętych bioder

Operacja obustronnie zwichniętych bioder ma się odbyć w Paley European Institute. Jej koszt to 150 000 zł za jedno dziecko.

Martin Burak

Martin Burak

Protezy nóg - rehabilitacja

24-letni chorzowianin walczył o nowe protezy. Dzięki Wam udało się zakupić i teraz czego go długa rehabilitacja i nauka chodzenia

Ksawery Wnuk

Ksawery Wnuk

Potrzebna rehabilitacja

Ksawery ma dwie współwystępujące ze sobą wady serca. Ksawery wymaga ciągłej intensywnej rehabilitacji.

Kacper Pytel

Kacper Pytel

Rehabilitacja rączki

Dzięki WAM operacja odbyła się pod koniec stycznia w European Paley Institute w Warszawie. Teraz czas na rehabilitację

Samuel Rodzoch

Samuel Rodzoch

Rehabilitacja

Samuel zmaga się z wieloma schorzeniami. Cierpi na epilepsję, wodogłowie, małogłowie, czterokończynowe porażenie mózgowe z dużą spastyką

Lena Rybakowska

Lena Rybakowska

Leczenie

Lenka od urodzenia choruje na nieuleczalną i niezwykle rzadką chorobę genetyczną - zespół Ehlersa-Danlosa.

Franek Przybyła

Franek Przybyła

Franek Przybyła

Franio ma obniżone napięcie mięśniowe, duże zaburzenia koordynacyjno-ruchowe i wymaga stałej rehabilitacji.

Marysia Leoszko

Marysia Leoszko

Czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe

Marysia potrzebuje stałej rehabilitacji i wyjazdów na turnus rehabilitacyjny.

Oliver Łubiński

Oliver Łubiński

padaczka lekooporna - rehabilitacja i turnus rehabilitacyjny

Każdy poranek rozpoczyna się od ataku padaczkowego. Takich ataków w ciągu całego dnia potrafi być nawet sześć. Pomimo ciągłego cierpienia.

Olek Kosiek

Olek Kosiek

Rehabilitacja nóżki

Dzięki WAM udało się dofinansować operację Olusia w USA. Teraz czas na rehabilitację

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)