Potrzebna pomoc dla bliźniaków Sebastiana i Fabiana


Fabian i Sebastian przyszli na świat przedwcześnie, w 32 tygodniu ciąży. Już od pierwszych dni chłopcy z powodu niskiej wagi urodzeniowej przebywali na oddziale intensywnej opieki .Nic jednak nie wskazywało mających nadejść problemów. Bracia dopiero w 14 miesiącu życia dostali diagnozę -Mózgowe Porażenie Dziecięce.

Początkowo rodzice byli załamani, ale wiedzieli, że muszą zacząć działać. Natychmiast wdrożyli intensywną rehabilitację, która z dnia na dzień przynosiła efekty.

Obecnie chłopcy ćwiczą codziennie! Przed nimi jeszcze długa droga, ciągłe wyjazdy do specjalistów i nieustająca , czasem bardzo bolesna rehabilitacja. Pomimo swojej choroby chłopcy są bardzo radosnymi dziećmi, choć w ostatnim czasie pojawia się z ich strony coraz więcej pytań – „kiedy będziemy chodzić tak jak inne dzieci?” i wtedy temu towarzyszy płacz. Rodzice nie chcą obiecywać chłopcom, że będą chodzić na 100 %, tłumaczą, że poprzez ćwiczenia będą w stanie przy pomocy sprzętu móc w miarę normalnie funkcjonować. Starają się, aby rehabilitacji było jak najwięcej, ponieważ jej brak skutkuje u chłopców bolesnymi przykurczami w nogach, a u Sebastiana również w rękach.

Fabian i Sebastian są po 3 operacjach i niestety potrzebują kolejnej. Operacja obustronnie zwichniętych bioder ma się odbyć w Paley European Institute. Jej koszt to 150 000 zł za jedno dziecko. Jeśli biodra chłopców nie zostaną zoperowane do końca życia będzie towarzyszył im ból i co więcej już nigdy nie będą chodzić! Miesięczna rehabilitacja obojga chłopców to z kolei koszt około 2000 zł.
Serdecznie prosimy o przyłączenie się do zbiórki środków finansowych.

Jak wspomóc?
Fundacja Ofiaruj Serce
ul. Kościuszki 63
41-503 Chorzów
ING BANK Śląski S.A PL 15 1050 1243 1000 0090 3167 4733
Tytuł przelewu: Darowizna Sebastian i Fabian

Zostań
Wolontariuszem


Wolontariat w Fundacji Ofiaruj Serce obejmuje różnego rodzaju działania. Organizujemy lub pomagamy w organizacji między innymi imprezy charytatywne, pikniki oraz akcje społeczne mające na celu nie tylko pomoc, ale również szeroko rozumianą edukację.

Poszukujemy osób chętnych do współpracy, otwartych, empatycznych, pełnych energii i o wielkim sercu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Zespołu-wyślij swoje zgłoszenie na biuro@fundacjaofiarujserce.pl z pewnością odpiszemy!

Zobacz sam, że pomaganie jest fajne.

 

O Fundacji


Naszym celem jest szeroko pojęta działalność dobroczynna i charytatywna. Nasza fundacja została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomagamy w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego czy rehabilitacyjnego. Wyposażamy szpitale oraz inne placówki medyczne. Pozyskujemy fundusze na zakup ubrań, zabawek, żywności, leków oraz wielu innych artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Wspieramy również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzimy działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Dążymy do tego,aby nasi podopieczni i ich rodziny pomimo przeciwności losu mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej. Głęboko wierzymy, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja..

Przekaż darowiznę


– Wspiera najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
szczególnie dzieci,niepełnosprawnych i osoby starsze

– pomaga w zakupie sprzętu medycznego, leków, żywności, odzieży, zabawek, środków higieny i innych artykułów

– wspomaga placówki oświatowe poprzez zakup artykułów i pomocy szkolnych

Jeśli chcesz zostać podopiecznym Fundacji lub wspomóc nas jako wolontariusz prosimy o kontakt mailowy: biuro@fundacjaofiarujserce.pl

Wpłacone darowizny na konto Fundacji odlicza się od dochodu. Osoby fizyczne i spółki osobowe zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9 mogą odliczyć od kwoty opodatkowania 6% dochodu (PIT). Z kolei osoby prawne, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 mogą odliczyć 10% (CIT)